Cattleya 920. blc. chyong guu crown x blc. chialin

Tham quan các vườn hoa lan tuyệt đẹp